Kaihdin Ja Markiisi Lahti

Powiat Lubinski

Powiat LubinskireklamyMiasto Lubin jest ?ci?le zwi?zany z przemys?em wydobywczym i przetwórczym reklamy rudy miedzi, której najbogatsze z?o?a w Europie znajduj? si? w?a?nie pod tym miastem. Dzi?ki czemu Lubin jest znany jako pr??nie rozwijaj?ca si? miejscowo??. Równie? w lubi?skich kopalniach wydobywa si? równie? srebro oraz pozosta?e metale szlachetne.
Sektor wydobywczy, cho? rozbudowany tutaj do ogromnych gabarytow, nie jest jedyn? reklama dzia?alno?ci? gospodarcz? w tym rejonie. Miasto posiada równie? lotnisko mi?dzynarodowe dla ma?ych samolotów.Przestrzennie miasto rozwija?o si? powoli, bez przebudowy ulic i wytyczania g?ównych arterii. Oko?o 1860 r. zaprojektowano ul. Odrodzenia (dawniej Dworcowa) i nieznacznie wyprostowano o? ul. l Maja (dawniej Chojnowska). Te dwie ulice by?y zabudowane domami i czynszowymi.Lubin to tak?e istotne miasto w Polskim sporcie. Ma dru?yny pi?karskie (pi?ka no?na,r?czna,siatkówka) graj?ce w pierwszej klasie rozgrywkowej w Polsce.
Email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.